Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23

Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie informuje, że nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23 odbędzie się w formie elektronicznej.

Adres strony internetowej naboru jest następujący: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kepno
Image
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie