Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie  członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych

W nowym roku szkolnym postawiono przed nami wiele nowych wyzwań związanych z naszą codzienną pracą i reformą. Jest o czym dyskutować. I właśnie dlatego panie: Lucyna Promna i Ewelina Rybczyńska "rzuciły" pracę na dwa dni i wyruszyły do Elbląga na spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych, założonego przez Szkołę Podstawową Nr 25 w Elblągu. Dzięki temu nasza placówka dołączyła do tak zaszczytnego grona szkół z całej Polski.

Podczas dwudniowego spotkania ( 9 i 10 listopada), przedstawicielki szkoły uczestniczyły w wymianie doświadczeń, warsztatach i konferencji pedagogicznej (NIE)grzeczne dzieci, prowadzonych przez światowej sławy osobistości, m.in. :
- dr Monikę Zielińską
• psychologa, wykładowcę w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Gdańskim,
• dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych ( CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak: zaburzenia jedzenia, mutyzm selektywny, lęk społeczny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze
- dr n. med. Tomasza Srebnickiego, który:
• zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży
• prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, anoreksji i bulimii
• pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami
• prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.
-prof. dr hab. Martę Bogdanowicz -
• dziecięcego psychologa klinicznego,
• byłą dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,
• założycielkę, wieloletnią przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990),
• wiceprzewodniczącą Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association),
• członka międzynarodowych towarzystw naukowych.
• pioniera pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce i jednocześnie trenera w tej dziedzinie.
• twórcę narzędzi diagnostycznych (Skali Ryzyka Dysleksji, Skali Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skali Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu)
- dr Joannę Ławicką :
• pedagoga specjalnego,
• doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki,
• która jest również osobą z zespołem Aspergera.
Dwa dni minęły w miłej i przyjaznej atmosferze oraz przekonaniu, że wszystko co robimy ma służyć dzieciom, ponieważ każde dziecko powinno mieć równą szansę edukacji i rozwoju swojej osobowości.

Zobacz Galerie