Nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Od bieżącego roku nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Kępno odbywa się elektronicznie. W związku z tym, aby zapisać dziecko do klasy pierwszej wybranej szkoły, należy zalogować się na stronie internetowej: https://kepno.podstawowe.vnabor.pl (za pomocą PESEL-u dziecka) i wypełnić zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej lub wniosek do szkoły znajdującej się poza obwodem. Zgłoszenie lub wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej szkoły celem weryfikacji i akceptacji. Nabór będzie trwać od 12 do 26 marca b.r.
Uwaga dla mieszkańców Zosina, Białego Młyna i Dziekani !
Mieszkaniec Zosina wpisuje miejscowość – Hanulin a nazwę ulicy – Zosin
Mieszkaniec Białego Młyna wpisuje miejscowość – Hanulin a nazwę ulicy – Biały Młyn
Mieszkaniec Dziekani wpisuje miejscowość Przybyszów a nazwę ulicy – Dziekania.