Czytanie jest najpiękniejszą zabawą, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Czytanie jest najpiękniejszą zabawą, jaką sobie ludzkość wymyśliła