Kącik wędrującej książki

Kącik wędrującej książki

W naszej szkole, w wyznaczonym miejscu w świetlicy znajduje się „Kącik wędrującej książki”. Założeniem akcji jest idea nieodpłatnego przekazywania książek, poprzez zostawianie ich w naszej biblioteczce, tak by ktoś mógł je zabrać i przeczytać. Opiekunami tego kącika są p. Dorota Wójcik i p. Kornelia Osiewała a uczniami wspomagającymi są uczennice z klasy VII: Paulina Doruch, Klaudia Woźna, Patrycja Matysiak i Nikola Piasta. Do kącika uczniowie mogą przynosić książki na przerwie śniadaniowej, gdzie dyżurujące tam osoby przyjmują podarowane czytadła.