SKS Szkolny Klub Sportowy

SKS Szkolny Klub Sportowy
Aktywność fizycznaw dzieciństwie i młodości jest niezbędna dlaprawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania
zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszenia ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Według ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia (World HealthOrganization – WHO) fizyczna jest warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka co potwierdza w swoich oficjalnych wytycznych. W strategii dotyczącej aktywności fizycznej dla regionu Europy na lata 2016-2025, WHO zwraca uwagę, że aktywnośćfizycznapełni funkcję profilaktyczną we wszystkich grupach wieku – od małych dzieci po osoby starsze.