Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Ślubowanie klas pierwszych 2020

Ślubowanie klas pierwszych 2020
Tradycją naszej szkoły stało się, że w Dzień Edukacji Narodowej – 14 października uczniowie klas pierwszych przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości: dyrektora szkoły p. Henryka Grzesiaka, wicedyrektor p. Katarzyny Jańskiej, przewodniczącej Rady Rodziców p. Kornelii Klóski oraz Rodziców ślubowali na sztandar szkoły.

Następnie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i teatralne. Uczniowie zostali powitani przez swoich starszych kolegów oraz obdarowani upominkami.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie