Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Wycieczka klasy 8a do Łodzi 4.10.2021

Wycieczka klasy 8a do Łodzi 4.10.2021
Klasa 8a swoją wycieczkę po Łodzi rozpoczęła od wyprawy z przewodnikiem. Odwiedzili Artystyczne Podwórko Wojciecha Siudmaka, oraz Pasaż Róży. Idąc dalej ulicą Piotrkowską, widzieli Pomnik Trzech Fabrykantów. Następnie udali się do Parku Ocalonych, by tam zobaczyć tablice upamiętniające osoby odznaczone medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Aleję Ocalonych, Kopiec Pamięci oraz Ławeczkę Jana Karskiego.

Dalsze kroki uczniowie klasy 8a wraz z opiekunami i przewodnikiem skierowali do Centrum Dialogu, gdzie poznali historię Marka Edelmana.

Kolejnym punktem był Park im. Szarych Szeregów, w którym zetknęli się z Pomnikiem Martyrologii Dzieci, tzw. Pękniętym Sercem. Swoją wycieczkę uczniowie zakończyli udziałem w warsztatach chemicznych z polimeryki w Eksperymentarium
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie