Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Zapraszamy na drzwi otwarte w Szkole Podstawowej w Hanulinie

Zapraszamy na drzwi otwarte w Szkole Podstawowej w Hanulinie
Podczas zwiedzania szkoły obowiązuje pełny reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, dystans oraz środki ochrony ust i nosa).
Image
Image
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie