Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej


Dnia 13.10.17r. ( piątek) o godzinie 10.00 w naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie przyjęto pierwszoklasistów oraz podziękowano wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonał pan dyrektor Henryk Grzesiak. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. W dalszej części apelu uczniowie klas V - VII z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali humorystyczne przedstawienie „Jeden dzień z życia szkoły” obrazujące ciężką pracę nauczycieli oraz wyśpiewali życzenia uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne szkoły. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.

Zobacz Galerie