• Klasy Integracyjne

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • Szkoła uczy - dom pomaga. Dom wychowuje - szkoła pomaga. Wspólnie bawimy się.

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

  • "Moja szkoła bramą do mojego sukcesu"

Kółka Zainteresowań

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności biorąc udział w różnych kółkach zainteresowań.

Kółka zainteresowań działające w naszej szkole:

kolko plastyczne Kółko Plastyczne
 kolko muzyczneKółko Muzyczne
 kolko dziennikarskie      Kółko Dziennikarskie
 kolko teatralneKółko Teatralne
kolko przyrodnicze
Kółko Przyrodnicze

Świetlica Szkolna

Świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej formie i treści dostosowanej do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci. Są to zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowymi hasłami, wg których pracuje świetlica: pogadanki, rozmowy z dziećmi, aktualne wiadomości podawane na bieżąco. Pod kątem tych haseł prowadzone są również inne zajęcia: plastyczne, plastyczno-techniczne, czytanie bajek, baśni i legend, nauka piosenek, konkursy, turnieje, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, szyfrogramów. Zajęcia te przeplatane są zabawami ruchowo-sportowymi. Świetlica doposażona jest na bieżąco w nowe gry stolikowe, klocki, gry dydaktyczne, z których korzystają dzieci. W świetlicy istnieje możliwość oglądania bajek na video i DVD. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach między świetlicowych, ich prace są nagradzane. Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom chętnym pomoc w odrabianiu lekcji. Świetlicowe zajęcia rekreacyjne odbywają się również na boisku szkolnym.