Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Laboratoria Przyszłości.

Image
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Misją tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Labaratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia. Przez cały rok szkolny uczniowie wraz z  nauczycielami na zajęciach wykorzystywali zakupione pomoce. W szczególności drukarkę 3D, długopis 3D, zestawy LEGO Education, aparat fotograficzny, gimbal, statyw, sprzęt oświetleniowy, pistolety z klejem na gorąco, sprzęt kuchenny, skrzynki narzędziowe oraz sprzęt techniczny. Dzięki temu uczniowie kształtowali swoje umiejętności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zesopołowej, dobrej oraganizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie