Dokumenty

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Program Wychowaczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Regulamin wypożyczania książek z biblioteki

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie