Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Program Wychowaczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Regulamin wypożyczania książek z biblioteki