Dokumenty

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Program Wychowaczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Regulamin wypożyczania książek z biblioteki

Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie