HYMN SZKOLNY

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać.
I każdemu dobrze z nami
Każdy może się też śmiać.
My polskiej szkoły uczniowie
Kusociński patron nasz.
Niech się o tym każdy dowie
Hanulin wychował nas.
Chociaż się wszyscy śmiejemy
Jednak praca u nas wre
Wszyscy dobrze się uczymy
Każdy z nas się uczyć chce.

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie