W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać.
I każdemu dobrze z nami
Każdy może się też śmiać.
My polskiej szkoły uczniowie
Kusociński patron nasz.
Niech się o tym każdy dowie
Hanulin wychował nas.
Chociaż się wszyscy śmiejemy
Jednak praca u nas wre
Wszyscy dobrze się uczymy
Każdy z nas się uczyć chce.