HYMN SZKOLNY

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać.
I każdemu dobrze z nami
Każdy może się też śmiać.
My polskiej szkoły uczniowie
Kusociński patron nasz.
Niech się o tym każdy dowie
Hanulin wychował nas.
Chociaż się wszyscy śmiejemy
Jednak praca u nas wre
Wszyscy dobrze się uczymy
Każdy z nas się uczyć chce.

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie