GALERIA - Wydarzenia z działalności i życia szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

ROK 2020

Dzień Edukacji Narodowej

Galeria 2020

Ślubowanie klas I

Galeria 2020

Wybory Samorządu Szkolnego 2020

Galeria 2020

Europejski Dzień Języków Obcych

Galeria 2020

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Galeria 2020

ROK 2019

W nowej pracowni

Galeria 2019

Zawody sportowe

Galeria 2019

Zabawy na śniegu

Galeria 2019

Bal karnawałowy

Galeria 2019

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Galeria 2019

ROK 2018

Wycieczka do Fabryki Bombek

Galeria 2018

Dzień świątecznego sweterka

Galeria 2018

Turniej mikołajkowy

Galeria 2018

Dzień wolontariusza

Galeria 2018

Spotkanie z Mikołajem

Galeria 2018

Już umiem pływać

Galeria 2018

Mikołajkowe spotkanie szkół integracyjnych

Galeria 2018

Rozdanie nagród konkursowych

Galeria 2018

Spotkanie z Policjantami

Galeria 2018

Zabawa andrzejkowa

Galeria 2018

Lekcja patriotyzmu w Hanulinie

Galeria 2018

Wywiad z weterynarzem

Galeria 2018

Żywa flaga

Galeria 2018

Bal Wszystkich Świętych

Galeria 2018

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Galeria 2018

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie