DOWÓZ UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Dowóz uczniów autobusem szkolnym od
2 września 2023r.

Rzetnia góry - 7:20
Rzetnia wiata - 7:22
Rzetnia przy posesji 6 (nowy przystanek) - 7:24
Przybyszów 2 przystanki (przy skrzyżowaniu dróg z Rzetnią oraz przy wiacie) - 7:35
Przybyszów – przystanek na DK nr 11 - 7:35
Kliny 2 przystanki (przy posesji 48a oraz przy kapliczce) - 7:45

SP w Hanulinie ok. 7:50
Rzetnia góry - 8:10
Rzetnia wiata - 8:12
Rzetnia przy posesji 6 (nowy przystanek) - 8:14
Przybyszów 2 przystanki (przy skrzyżowaniu dróg z Rzetnią oraz przy wiacie) - 8:20
Przybyszów – przystanek na DK nr 11 - 8:20
Kliny 2 przystanki (przy posesji 48a oraz przy kapliczce) - 8:35

SP w Hanulinie ok. 8:45
Poniedziałek - 14:15 i 15:10
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek - 13:30 i 15:10

Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawować będzie p. Anna Nowakowska

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie