WYCHOWAWCY KLAS

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

mgr Kinga Kędzia

mgr Ewelina Rybczyńska

mgr Janina Krupińska

mgr Małgorzata Barczak – Oszajca

mgr Kazimiera Jasiak

mgr Ewa Tokarz

mgr Ilona Dębska

mgr Krzysztof Chałupka

mgr Karolina Tetlak – Kuna

mgr Karolina Hłądzyńska

mgr Lucyna Promna

mgr Katarzyna Jańska

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie