WYCHOWAWCY KLAS

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

mgr Małgorzata Barczak - Oszajca

mgr Kazimiera Jasiak

mgr Katarzyna Wróblewska

mgr Ewelina Rybczyńska

mgr Małgorzata Habel

mgr Joanna Plewa

mgr Magdalena Drzazga

mgr Ewa Tokarz

mgr Ilona Dębska

mgr Krzysztof Chałupka

mgr Karolina Tetlak - Kuna

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie