Dyrekcja i pracownicy

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Dyrekcja

mgr inż. Karol Morawski
mgr inż. Karol MorawskiDyrektor
mgr inż. Henryk Grzesiak
mgr inż. Henryk GrzesiakWicedyrektorgrzesiak@sphanulin.edu.pl

Nauczyciele

Imię i nazwisko
Nauczany przedmiot
mgr Anna Babiarz-Salamon
Plastyka, Wspomaganie nauczania
mgr Barbara Wysota-Gontarska
Wspomaganie nauczania
mgr Ewa Tokarz
Język angielski
mgr Ewelina Rybczyńska
Kształcenie zintegrowane
mgr Henryk Grzesiak
Informatyka
mgr Joanna Gatner
Religia, Geografia
mgr Joanna Plewa
Język polski
mgr Karolina Tetlak
Język angielski
mgr Katarzyna Jańska
Wychowanie fizyczne, Technika
mgr Kazimiera Jasiak
Kształcenie zintegrowane
mgr Lucyna Promna
Język polski
mgr Małgorzata Barczak-Oszajca
Kształcenie zintegrowane, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Habel
Plastyka, Muzyka
mgr Małgorzata Ochocka
Przyroda, Wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Seiffert
Wspomaganie nauczania, Wiedza o społeczeństwie
mgr Ilona Dębska
Pedagog szkolny, Wspomaganie nauczania
mgr Karolina Osiewała
Biologia, Geografia
mgr Kinga Kędzia
Kształcenie zintegrowane
mgr Krzysztof Chałupka
Chemia, Matematyka, Geografia, Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daromiła Kłodnicka
Historia, Biblioteka
mgr Magdalena Drzazga
Matematyka, Informatyka
mgr Wiesława Zamojska
Wspomaganie nauczania
mgr Wioletta Kurzaj
Język niemiecki
mgr Klaudia Rudnik-Janiak
Wychowanie fizyczne, Świetlica szkolna
mgr Katarzyna Wróblewska
Kształcenie zintegrowane
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie