ABSOLWENCI

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Kl. VI 2014 / 2015

Kl. VIa 2013

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie