UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Instrukcja zgłoszenia roszczenia - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Ubezpieczenie EDU PLUS

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Wariant 60zł +

Wniosek szkody - zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie