Instrukcja zgłoszenia roszczenia - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Postanowienia Dodatkowe

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Wariant 60 zł / Szpital 100 zł

Wniosek szkody