Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Image

mgr Katarzyna Hojka - Kurzawa

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodnia
Godziny
Poniedziałek
10:35 - 11:40
12:35 - 13:25
14:20 - 15:05 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
Wtorek
9:30 - 10:40
Środa
8:00 - 8:45 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
8:45 - 9:35
13:30 - 14:20 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
Czwartek
8:00 - 8.45 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
11:45 - 12:35
13:30 -14:15
14:20 - 15:05 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
Piątek
8:00 - 8:45 (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
10:35 - 11:45
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie