PLAN LEKCJI 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Plan klas
 
poniedziałekponiedziałekponiedziałekponiedziałek
nr1a 2a 2b 3a 3b 4a 5a 6a 6b 7a 7b 8a
1     mat MD s 3zrk (9) JP s 1zr (3) AK s rew wf VS s_gim
wf KJ s_gim
wf MO s korhis DK s 2
his KK s 2
2e.mat KK s 32
e.mat AK s 32
zr (3) SS s 27 zr (3) MB
zr (3) KJ s 30
 inf MD s infja (2) KT s 1
ja (2) AK s 1
his DK s 4
his LP s 4
rel JG s 5wf VS s kor
wf KJ s kor
wf MO s_gimwf KJ s_gim
3e.pol KK s 32
e.pol AK s 32
e.mat ER s 27
e.mat SS s 27
rel JG s 28e.pol MB s 30
e.pol BW s 30
wf KJ s korjp JP s 3tch KJ s 1
tch WZ s 1
wf VS s_gim
wf KJ s_gim
jp LP s 5ja (2) KT s 26
ja (2) AK s 26
inf (1) HG s inf
mat MD s 4mat KC s 2
mat ID s 2
4e.prz KK s 32
e.prz AK s 32
wf ER s_gim
wf SS s_gim
e.pol JK s 28e.mat MB s 30
e.mat BW s 30
e.mat KJ s 29wf MO s korpla AB s 1
pla WZ s 1
jp LP s 4
jp JP s 4
tch KJ s 5jp KH s 26
jp KJ s 26
inf MD s infgeo KC s 2
geo JG s 2
5wf KK s kor
wf AK s kor
e.prz ER s 27
e.prz SS s 27
ja ET s 28e.prz MB s 30
e.prz BW s 30
e.sp KJ s 29rel JG s 3jp KH s 1
jp ID s 1
ja (2) KT s 4
ja (2) AK s 4
inf (1) MD s inf
wf MO s_gimchem KC s 26
chem AB s 26
his DK s 5jp JP s 2
jp LP s 2
6edtec KK s 32e.pol ER s 27
e.pol SS s 27
wf JK s kore.muz MB s 30e.pol KJ s 29his DK s 3wf MO s_gim
wf AB s_gim
rel JG s 1
rel AK s 1
ja KT s 5mat MD s 4
mat KH s 4
chem KC s 26ja (1) ET s 2
inf (2) HG s inf
7zr (3) KK s 32zrk (9) ER s 27zrk (9) JK s 28ja ET s 30
ja BW s 30
 zdw (4) MD s infja (1) KT s 1
zr (3) AK s rew
zr (3) WZ s 29
zdw (4) MD s inf
zr (3) ID s rew
mat KC s 2
mat KH s 2
wdż MB s 5his DK s 4
his AK s 4
rel JG s 3fiz PB s 26
fiz AB s 26
8       geo KC s 2
geo AB s 2
 ja (1) KT s 4
zr (3) JP s 1
zr (3) AK s rew
zkk (5) ID s 3
zkk (5) ID s 3ja (2) ET s 26
ja (2) AK s 26
zkk (5) ID s 1
9            
10            
wtorekwtorekwtorekwtorek
nr1a 2a 2b 3a 3b 4a 5a 6a 6b 7a 7b 8a
1Log JP s 32Log (6) JP s 32Log (6) JP s 32Log (6) JP s 32Log (6) JP s 32 wf MO s_gim
wf KJ s_gim
Log (6) JP s 32bio BC s 5ja (2) KT s 4
ja (2) AK s 4
pla AB s 2dzaw VS s 26
2zr (3) KK s rewzr (3) ER s 27e.pol JK s 28zr (3) BW s 30
zr (3) MB
e.prz KJ s 29jp JP s 3rel JG s 1
rel AK s 1
 ja KT s 5wf VS s_gim
wf KJ s_gim
jp LP s 2chem KC s 26
chem AB s 26
3rel JG s 32e.pla ER s 27e.prz JK s 28e.pol MB s 30
e.pol BW s 30
e.pol KJ s 29wf MO s_gimja (2) KT s 1
ja (2) AK s 1
inf (1) MD s inf
wf VS s kor
wf KJ s kor
mat KC s 5bio BC s 2
bio AB s 2
his DK s 4jp JP s 26
jp LP s 26
4e.mat KK s 32
e.mat AK s 32
e.pol ER s 27
e.pol SS s 27
e.mat JK s 28e.mat MB s 30
e.mat BW s 30
rel JG s 29ja ET s 3mat MD s 1
mat ID s 1
mat KC s 5
mat KH s 5
wf MO s_gimja (1) KT s 26
inf (2) HG s inf
jn WK s 4bio BC s 2
bio AB s 2
5e.pol KK s 32
e.pol AK s 32
e.mat ER s 27
e.mat SS s 27
wf JK s_gime.pla MB s 30
e.pla BW s 30
e.mat KJ s 29mat MD s 3jp KH s 1
jp ID s 1
jp LP s 5
jp JP s 5
his DK świetjn WK s 26
tch KJ s rew
bio BC s 4ja (2) ET s 2
ja (2) AK s 2
inf (1) HG s inf
6e.sp KK s 32e.muz ER s 27
e.muz SS s 27
e.pla JK s 28wf MB s_gim
wf BW s_gim
ja ET s 29prz MO s 3ja (1) KT świet
inf (2) MD s inf
inf (2) KJ s inf
jp LP s 5
jp JP s 5
geo KC s 1fiz PB s 26
fiz AB s 26
geo KH s 4jn WK s 2
jn AK s 2
tch (3) KJ s rew
7zrk KK s 32zr (3) SS s 27 zr (3) KJ s 29  wdż MB s infja (1) KT s 5
zr (3) AK s kor
zr (3) WZ s 30
zr (3) BW s 28
pla AB s 1mat MD s 3
mat KH s 3
fiz PB s 26ja (1) ET s 2
zr (8) JP s 4
zr (8) ER s 29
8      ZDC (7) KH s 3
rel (r10) MC s 5
zrk (9) ET s 1
zrk (9) KC s 2
zrk (9) ET s 1
zrk (9) KC s 2
rel (r10) MC s 5wdż MB s 26zr (8) JP s 4
ZDC (7) KH s 3
9      rel (r10) MC s 5  rel (r10) MC s 5  
10            
środaśrodaśrodaśroda
nr1a 2a 2b 3a 3b 4a 5a 6a 6b 7a 7b 8a
1  ZDC (7) JK s 28 zkk (5) ID s 29ja ET s 3zr (3) WZ s 32zr (3) KJ s 30mat KC s 1rel JG s 26
rel AK s 26
mat MD s 5jp JP s 2
jp LP s 2
2ja ET s 32
ja AK s 32
zr (3) SS s 27zr (3) JK s 28zr (3) BW s 30wf KJ s kormat MD s 3rel JG s 1
rel AK s 1
wdż MB s 4wf MO s_gimchem KC s 26
chem AB s 26
geo KH s 5jp JP s 2
jp LP s 2
3rel JG s 32
rel AK s 32
ja ET s 27
ja AK s 27
e.pol JK s 28e.pol MB s 30
e.pol BW s 30
e.pol KJ s 29jp JP s 3his DK s 1
his ID s 1
tch KJ s 4
tch WZ s 4
jp LP s 5mat MD s 26
mat KH s 26
wf MO s_gimwos SS s 2
wos AB s 2
4e.mat KK s 32
e.mat AK s 32
wf ER s_gim
wf SS s_gim
e.mat JK s 28e.mat MB s 30
e.mat BW s 30
e.mat KJ s 29rel JG s 3mat MD s 1
mat ID s 1
mat KC s 26
mat KH s 26
jp LP s 5pla AB s 4
pla WZ s 4
ja KT świetrel JW s 2
rel AK s 2
5wf KK s_gim
wf AK s_gim
e.sp ER s 27
e.sp SS s 27
e.sp JK s 28wf MB s kore.muz KJ s 29zzw ET s 3gzw ID s 1zzw KC s 26zzw KT s infgzw KH s 4zzw LP s 5gzw KJ s 2
6e.pol KK s 32
e.pol AK s 32
e.pol ER s 27
e.pol SS s 27
 rel JG s 30ja ET s 29 ja (1) KT s 1
zr (3) JP s 3
pla AB s 26
pla JK s 26
inf MD s infjp KH s 4
jp KJ s 4
jp LP s 5mat KC s 2
mat ID s 2
7zkk ID s 30zkk (5) ID s 30zkk (5) ID s 30  Log (6) JP s 3
zdw (4) SS s 1
zdw (4) SS s 1
Log (6) JP s 3
his DK s 26
his LP s 26
Log (6) JP s 3ja (1) KT s 4
zdw (4) SS s 1
Log (6) JP s 3
zdw (4) SS s 1edb KC s 2
edb WZ s 2
8       zdw (4) SS s 1zdw (4) SS s 1zrk (9) KC
zrk (9) LP s 3
zrk (9) KC s 2
zrk (9) LP s 4
zrk (9) KC s 2
zdw (4) SS s 1
9            
10            
czwartekczwartekczwartekczwartek
nr1a 2a 2b 3a 3b 4a 5a 6a 6b 7a 7b 8a
1 zr (3) SS s 27zr (3) JK s 28zrk (9) MO s 30 zkk (5) ID s 1zkk (5) ID s 1zdw (4) KC s 26zdw (4) KC s 26rel JG s 4
rel AK s 4
bio BC s 2zdw (4) KC s 26
zr (8) JP s inf
zr (8) ER s rew
zrk (9) ET s 3
2zr (3) KK s 32e.mat ER s 27
e.mat SS s 27
wf JK s_gimrel JG s 30
rel BW s 30
 jp JP s 3jp KH s 1
jp ID s 1
ja (1) KT s 5 bio BC s 4
bio AB s 4
jp LP s 2ja (2) ET s 26
ja (2) AK s 26
3wf KK s korrel JG s 27ja ET s 28e.inf MB s inf
e.inf BW s inf
e.pol KJ s 29wf MO s_gimjp KH s 1
jp ID s 1
bio BC s 5
bio WZ s 5
ja KT s 3his DK s 4
his AK s 4
jp LP s 2chem KC s 26
chem AB s 26
4e.mat KK s 32
e.mat AK s 32
ja ET s 27
ja AK s 27
e.mat JK s 28wf MB s kor
wf BW s kor
e.mat KJ s 29tch KJ s 3bio BC s 1
bio AB s 1
jp LP s 5
jp JP s 5
wf MO s_gimjp KH s 4
jp KJ s 4
ja KT s 2mat KC s 26
mat ID s 26
5e.pol KK s 32
e.pol AK s 32
e.inf ER s inf
e.inf SS s inf
e.pol JK s 28e.pol MB s 30
e.pol BW s 30
edtec KJ s 29ja ET s 3wf MO s kor
wf AB s kor
rel JG s 5
rel AK s 5
jp LP s 2jp KH s 4
jp KJ s 4
chem KC s 26wf KJ s_gim
6e.muz KK s 32e.pol ER s 27
e.pol SS s 27
e.inf JK s infe.mat MB s 30
e.mat BW s 30
zrk (9) KJ s 29prz MO s 3mat MD s 1
mat ID s 1
wf VS s kor
wf KJ s kor
mat KC s 2geo KH s 4
geo AB s 4
fiz PB s 26wf KJ s_gim
7      geo KC s 1
geo AB s 1
ja (2) KT s 5
ja (2) AK s 5
 wf VS s_gim
wf KJ s_gim
mat MD s 26rel JW s 2
8      ZDC (7) KH s 1zkk (5) ID s 5zkk (5) ID s 5ja (2) KT s 4
ja (2) AK s 4
dzaw VS s 26ja (1) ET s 2
zr (8) JP s rew
ZDC (7) KH s 1
9            
10            
piątekpiątekpiątekpiątek
nr1a 2a 2b 3a 3b 4a 5a 6a 6b 7a 7b 8a
1 zr (3) ER s 27ZDC (7) JK s 28   ja (2) KT s 1
ja (2) AK s 1
zr (3) BW s 26 zdw (4) MD s 4
zkk (5) ID s 5
zr (3) JP s rew
zr (3) AK s 32
zdw (4) MD s 4wos SS s 2
wos AB s 2
2zr (3) KK s 32e.pol ER s 27
e.pol SS s 27
e.mat JK s 28 wf KJ s_gimmuz AB s 29jp KH s 1
jp ID s 1
ja (2) KT s 26
ja (2) AK s 26
rel JG s 3jn WK s 4
tch KJ s rew
mat MD s 5jp JP s 2
jp LP s 2
3e.pol KK s 32
e.pol AK s 32
rel JG s 27
rel WZ s 27
e.pol JK s 28ja ET s 30
ja BW s 30
e.inf KJ s infpla AB s 29mat MD s 1
mat ID s 1
mat KC s 26
mat KH s 26
his DK s 3muz AB s 4jp LP s 5jn WK s 2
jn AK s 2
tch (3) KJ s rew
4ja ET s 32
ja AK s 32
wf ER s kor
wf SS s kor
edtec JK s 28e.pol MB s 30
e.pol BW s 30
rel JG s 29jp JP s 3muz AB s 1
muz WZ s 1
ja (1) KT s 26
inf (2) MD s inf
inf (2) KJ s inf
jp LP s 2jp KH s 4
jp KJ s 4
jn WK s 5wf KJ s_gim
5e.inf KK s inf
e.inf AK s inf
e.mat ER s 27
e.mat SS s 27
rel JG s 28edtec MB s 30
edtec BW s 30
e.pol KJ s 29mat MD s 3wf MO s_gim
wf KJ s_gim
jp LP s 26
jp JP s 26
muz AB s 1geo KH s 4
geo AB s 4
ja KT s 5mat KC s 2
mat ID s 2
6e.pla KK s 32edtec ER s 27e.muz JK s 28e.sp MB s 30e.pla KJ s 29wf MO s_gimhis DK s 1
his ID s 1
muz AB s 3
muz WZ s 3
mat KC s 2mat MD s 4
mat KH s 4
rel JG s 5fiz PB s 26
fiz AB s 26
7zst KH s 30zst (so) KH s 30zst (so) KH s 30zst (so) KH s 30zst (so) KH s 30wdż MB s 3zr (3) ID s 1wf VS s_gim
wf KJ s_gim
 fiz PB s 26
fiz AB s 26
muz AB s 5his DK s 2
his KK s 2
8     zst (so) KH s 2zst (so) KH s 2zst (so) KH s 2zst KH s 2dzaw VS s 26
zst (so) KH s 2
wf MO s_gimzst (so) KH s 2
9            
10            
 

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie