Samorząd uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Nadia Maciuszonek
Nadia MaciuszonekPrzewodnicząca szkoły
Maksym Savchenko
Maksym SavchenkoZastępca przewodniczącego

Poczet Sztandarowy

I skład
II skład
Tatiana Bacińska
Maria Nawrocka
Lena Łakoma
Wiktoria Przybylska

Sekcja techniczna szkoły

Imię i nazwisko

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Imię i nazwisko
Sandra Buchała
Maja Możdżanowska
Wiktoria Rybczyńska
Kacper Rybczyńska
Hanna Fras
Amelia Grzesiak
Nadia Maciuszonek
Amelia Małolepsza
Wiktoria Nasiadek
Lena Błach
Oliwia Fogel
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie