Samorząd uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Nikodem Klatka
Nikodem KlatkaPrzewodniczący szkoły
Nadia Maciuszonek
Nadia MaciuszonekZastępca przewodniczącego

Poczet Sztandarowy

I skład
II skład
Miłosz Kobiela
Tomasz Witek
Tatiana Bacińska
Maria Nawrocka
Lena Łakoma
Wiktoria Przybylska

Sekcja techniczna szkoły

Imię i nazwisko
Dawid Lasecki
Igor Płonka
Alan Noculak
Piotr Nawrocki

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Imię i nazwisko
Sandra Buchała
Maja Możdżanowska
Wiktoria Rybczyńska
Kacper Rybczyńska
Hanna Fras
Amelia Grzesiak
Nadia Maciuszonek
Amelia Małolepsza
Wiktoria Nasiadek
Lena Błach
Oliwia Fogel
Mikołaj Lemanik
Igor Płonka
Julia Wróbel
Jakub Majda
Julia Czeszek
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie