Samorząd uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Dalida Klóska
Dalida KlóskaPrzewodnicząca szkoły
Nikodem Klatka
Nikodem KlatkaZastępca przewodniczącego

Poczet Sztandarowy

I skład
II skład
Tomasz Karkowski
Miłosz Kobiela
Alicja Baraniak
Tatiana Bacińska
Aleksandra Michlik
Lena Łakoma

Sekcja techniczna szkoły

Imię i nazwisko
Amelia Kowalczyk
Nikodem Boryczka
Dawid Lasecki
Igor Płonka
Alan Noculak
Piotr Nawrocki

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Imię i nazwisko
Sandra Buchała
Maja Możdżanowska
Wiktoria Rybczyńska
Kacper Rybczyńska
Hanna Fras
Amelia Grzesiak
Nadia Maciuszonek
Amelia Małolepsza
Wiktoria Nasiadek
Lena Błach
Oliwia Fogel
Mikołaj Lemanik
Igor Płonka
Julia Wróbel
Jakub Majda
Julia Czeszek
Roksana Nasiadek
Karolina Dyla
Igor Łachaj
Alan Możdżanowski
Image
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie