Rola
Imię i nazwisko
Przewodniczący
Kornelia Klóska
Z-ca przewodniczącego
Ewelina Możdżanowska
Skarbnik
Marzena Buchała