Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Pierwszy Dzień Wiosny

Image

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Aby podkreślić charakter tego dnia, wśród uczniowskich strojów dominowały wiosenne kolory. Barwne ubrania wprowadziły wszystkich w pogodny nastrój. Najpierw, jak tradycja nakazuje społeczność uczniowska stworzyła barwny korowód, który wspólnie z Marzanną wędrował ulicami Hanulina i swoimi radosnymi okrzykami witał wiosnę. Następnie każda klasa wspólnie z wychowawcami wykonała wiosenny plakat z surowców wtórnych. Tego dnia uczniowie klas 4 -8 brali również udział w turnieju gier logicznych. Pod koniec obchodów uczniowie zgromadzili się na Sali gimnastycznej, by wziąć udział w pokazie Top Model, trzeba przyznać, że nasi uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością, projektując wiosenny strój. To był niesamowity, nietuzinkowy dzień, działo się naprawdę wiele. Każda klasa zaangażowała się w pełni. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów klas starszych do wagarów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ten dzień na długo pozostanie w pamięci. Program obchodów Pierwszego Dnia Wiosny został przygotowany przez Samorząd Uczniowski.

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie