Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

XX Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów w Ostrzeszowie

Image

„Bo kto, jak nie my” – to hasło przyświecało uczestnikom XX Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Talentów, który odbył się 09 maja w Ostrzeszowie. Na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który był organizatorem konkursu, do sali widowiskowej OCK przybyli młodzi artyści ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych, klas integracyjnych i środowiskowych domów samopomocy południowej Wielkopolski. Nasi uczniowie świetnie zaprezentowali się w trzech kategoriach (recytatorskiej,  wokalno-instrumentalnej i plastycznej). Pomysłodawczyniami i realizatorkami przeglądu były Danuta Golas i Agnieszka Kaczmarek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie