Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Uroczyste zaprzysiężenie pocztu sztandarowego

Image
W piątek 24 listopada nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie drugiego składu pocztu sztandarowego.
Z dumą i podniesionymi głowami przyjęli oni sztandar, symbolizując tym samym swoją gotowość do reprezentowania szkoły z należną jej godnością i szacunkiem.
Poczet sztandarowy
I skład
Maria Nawrocka
Tomasz Witek
Weronika Przybylska
II skład
Milena Wróbel
Błażej Jędrysiak
Wiktoria Przybylska
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie