Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Zmiana adresu strony internetowej dziennika Vulcan

Szanowni Rodzice!

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej dziennika Vulcan  

Aktualny adres to:  

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kepno

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie