Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

"Życie zaczyna się na emeryturze" - pożegnanie Pani Małgorzaty Ochockiej

Image
W piątek, 22 grudnia cała społeczność szkolna podczas apelu pożegnała i podziękowała za wieloletnią pracę edukacyjną i wychowawczą Pani Małgorzacie Ochockiej, która przeszła na zasłużoną emeryturę.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie