Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

PIERWSZY WRZEŚNIA - PIERWSZE WRAŻENIA

PIERWSZY WRZEŚNIA - PIERWSZE WRAŻENIA
Pierwszego września w Szkole Podstawowej w Hanulinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Zgodnie z zaleceniami, dotyczącymi zapobiegania COVID- 19, zorganizowano je w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami i rodzicami spotkali się w sali gimnastycznej. Natomiast grupy starsze: IV- VIII, pozostały z opiekunami w swoich klasach.

Jak co roku z największym entuzjazmem powitano pierwszoklasistów. Najmłodsi członkowie społeczności szkolnej po raz pierwszy uczestniczyli w uroczystym apelu i usłyszeli hymn szkoły. Dyrektor skierował do nich szczególnie krzepiące przemówienie. Życzymy Nowym Uczniom, żeby szybko zaaklimatyzowali się w naszej szkole, znaleźli tu wspaniałych przyjaciół i odnosili pierwsze sukcesy.

rMimo kapryśnej pogody pierwszy dzień w szkole upłynął wszystkim w pogodnym nastroju. Przyświecają nam wspólne cele i będziemy ambitnie dążyli do ich realizacji w nowym roku szkolnym.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie