Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

SKS Szkolny Klub Sportowy

SKS Szkolny Klub Sportowy
Aktywność fizycznaw dzieciństwie i młodości jest niezbędna dlaprawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania
zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszenia ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Według ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia (World HealthOrganization – WHO) fizyczna jest warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka co potwierdza w swoich oficjalnych wytycznych. W strategii dotyczącej aktywności fizycznej dla regionu Europy na lata 2016-2025, WHO zwraca uwagę, że aktywnośćfizycznapełni funkcję profilaktyczną we wszystkich grupach wieku – od małych dzieci po osoby starsze.

Drukuj   E-mail
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie