Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

SKS Szkolny Klub Sportowy

SKS Szkolny Klub Sportowy
Aktywność fizycznaw dzieciństwie i młodości jest niezbędna dlaprawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania
zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszenia ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Według ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia (World HealthOrganization – WHO) fizyczna jest warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka co potwierdza w swoich oficjalnych wytycznych. W strategii dotyczącej aktywności fizycznej dla regionu Europy na lata 2016-2025, WHO zwraca uwagę, że aktywnośćfizycznapełni funkcję profilaktyczną we wszystkich grupach wieku – od małych dzieci po osoby starsze.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie