Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

W nowej pracowni

W nowej pracowni
Co roku uczniowie klas VII w ramach lekcji fizyki prezentują doświadczenia fizyczne poznane na lekcji lub wyszukane w Internecie. Podczas tegorocznego pokazu mogliśmy zobaczyć wyginające się zapałki, wirujące wiatraczki, maszynę od porcjowania drażetek, tornado w butelce, serię doświadczenia związanych z ciśnieniem czy napięciem powierzchniowym. Uczniowie musieli wykazać się również wiedzą z przedmiotu i wyjaśnić DLACZEGO tak się dzieje. Większość z nich, niczym doświadczeni youtuberzy, poradziła sobie z tym zadaniem. W tym roku było nam niezwykle miło, że te pokazy mogły odbywać się w naszej nowej, chemiczno – fizycznej pracowni, która po feriach została wyremontowana, doposażona w nowe pomoce dydaktyczne i przygotowana do tego typu doświadczeń.
Image
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie