Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie na rok szkolny 2019/2020


I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
1. Dzieci kandydujące do szkoły w swoim obwodzie.
Wszyscy rodzice zamierzający zapisać dziecko do szkoły obwodowej rejestrują dziecko w systemie naboru pod adresem:
http://www.kepno.podstawowe.vnabor.pl/ lub https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kepno
wypełniają dane w formularzu i wybierają ZGŁOSZENIE DZIECKA WYŁĄCZNIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ. Następnie podpisany wydruk przekazują do szkoły obwodowej (system automatycznie wskazuje obwód szkolny zgodny z miejscem zamieszkania).
 
2. Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem.
Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów obwodowych. Należy wypełnić wniosek w systemie naboru pod adresem: https://www.kepno.podstawowe.vnabor.pl/ lub https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kepno wybierając ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REKRUTACJI DO SZKOŁY POZA OBWODEM
Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takim przypadku wypełniając 1-razowo wniosek wskazują odpowiednio jedną, dwie lub trzy szkoły i ustawiają wg preferencji). Wydrukowany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole podstawowej najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru).
Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
W przypadku problemu z dostępem do Internetu lub wydrukowaniem wniosku należy się zgłosić do sekretariatu szkoły.
 
II. Harmonogram rekrutacji
Składanie przez rodziców zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 01.03.2019 r. godz. 8:00 do 15.03.2019 r. godz. 14:00
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 01.04.2019 r.
Składanie przez rodziców potwierdzeń woli przyjęcia do szkoły (dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) od 01.04.2019 r. godz.12:30 do 04.04.2019 r. godz. 14:00
UWAGA!
Rodzice zamieszkali w następujących miejscowościach: Biały Młyn, Zosin, Dziekania jako adres zamieszkania wpisują Hanulin a ulicę odpowiednio: Biały Młyn, Zosin, Dziekania.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie