Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

Zaproszenie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie serdecznie zaprasza zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi na Drzwi Otwarte dnia 7 marca 2019r., tj. czwartek w godzinach 18:00 – 19:00.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną ofertą edukacyjną naszej placówki na nowy rok szkolny 2019/2020. Pragniemy poinformować, że w naszej szkole od 15 lat funkcjonują klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni (przy naborze do tych klas nie obowiązuje rejonizacja).

Dyrekcja Szkoły
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie