Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych
26 września - jak co roku postanowiliśmy przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Na tydzień przed tym wydarzeniem odbyło się losowanie państw. Każda z grup przygotowała informacje na temat wylosowanego państwa i udekorowała drzwi wejściowe do klasy. W dniu obchodów, natomiast, uczniowie założyli stroje w barwach narodowych wylosowanego państwa oraz rozwiązywali quiz na temat tego kraju.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie