Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Wybory Samorządu Szkolnego 2020

Wybory Samorządu Szkolnego 2020
Wybory Samorządu Szkolnego oraz zaprzysiężenie Pocztu Sztandarowego 2020. Uczniowie klas IV – VIII wybrali nowy Samorząd Szkolny. 12 października odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Pocztu Sztandarowego.

Wszystkim wybranym gratulujemy!!!
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie