Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Gminna Spartakiada Zdrowia

Image

31 maja w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego już po raz piąty odbyła się Gminna Spartakiada Zdrowia, w której uczestniczyło 9 drużyn, składających się z uczniów klas I-III, szkół podstawowych gminy Kępno. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia. Impreza wpisała się w zadanie profilaktyczne “Dzieci kontra nałogi” w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i była realizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas wydarzenia drużyny zmagały się z zadaniami sportowymi i brali udział w konkursie wiedzy, gdzie układali hasła, rozwiązywali krzyżówki i quizy o zdrowym odżywianiu. W tym dniu, w ramach obchodów 50-lecia szkoły, uczestnicy zostali zapoznani z sylwetką patrona Janusza Kusocińskiego i wzięli udział w zajęciach artystycznych "Kusy Wielki Sportowiec". Zgromadzeni goście obejrzeli także spektakl pt.”Karuzela uczuć...” zaprezentowany przez uczniów klasy VI. Spartakiadzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych pt. "Dzieci kontra dym papierosowy" oraz " Młodzież kontra alkohol". Wszyscy sportowcy oraz laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody, puchary i medale. Za wsparcie w organizacji Spartakiady Zdrowia dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kole Gospodyń Wiejskich z Hanulina oraz Radzie Osiedla Hanulin.

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie