Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Kolejny sukces naszych wychowanków!

Image

16 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie odbył się „ Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas III”. W zmaganiach konkursowych wzięła udział trzyosobowa drużyna z naszej szkoły. Uczennice z klasy IIIa: Iga Chrupała, Marta Pauś i Karolina Wylot, udowodniły, że znają świat otaczającej nas przyrody i wiedzą, jak o nią dbać. Wspaniale rozwiązały test i wykonały zadania praktyczne. Zdobyły I miejsce.                                                                                                                                                             
Jesteśmy z nich dumni i gratulujemy sukcesu.

Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie