Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Informacja dotycząca leczenia stomatologicznego

Informacja dotycząca leczenia stomatologicznego
Uprzejmie informuję, że w gabinecie stomatologicznym znajdującym się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie przy ul. Tysiąclecia 1 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia w ramach kontraktu podpisanego z NFZ.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującym reżimem sanitarnym, uprzejmie informuję, że zmieniły się zasady rejestracji i przyjęć w szkolnym gabinecie stomatologicznym. Wizyty dzieci i młodzieży w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywają się w terminach ustalanych każdorazowo z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletnimi uczniami.

W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod numer:

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do gabinetu pod opieką rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem.

lek. stom. Dorota Kucharska-Ciesielska
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie