Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Informacja dotycząca leczenia stomatologicznego

Informacja dotycząca leczenia stomatologicznego
Uprzejmie informuję, że w gabinecie stomatologicznym znajdującym się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie przy ul. Tysiąclecia 1 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia w ramach kontraktu podpisanego z NFZ.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującym reżimem sanitarnym, uprzejmie informuję, że zmieniły się zasady rejestracji i przyjęć w szkolnym gabinecie stomatologicznym. Wizyty dzieci i młodzieży w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywają się w terminach ustalanych każdorazowo z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletnimi uczniami.

W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod numer:

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18. roku życia zgłaszają się do gabinetu pod opieką rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem.

lek. stom. Dorota Kucharska-Ciesielska
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie