Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Wycieczka klasowa do Kotliny Kłodzkiej

Wycieczka klasowa do Kotliny Kłodzkiej
W dniach 23 oraz 24 września uczniowie klasy 7a, 7b oraz 6a wybrali się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Podczas pierwszego dnia uczniowie byli w Kopalni Złota w Złotym Stoku, gdzie mieli możliwość przejazdu podziemną kolejką. Następnie pojechali do miejscowości Duszniki Zdrój by udać się do Muzeum Papiernictwa. Uczestniczyli tam w warsztatach czerpania papieru.

Drugi dzień rozpoczął się od zwiedzania Skansenu w Kudowie Zdrój. Uczniowie szli Szlakiem Ginących Zawodów, a także wyrabiali naczynia na kole gancarskim.

Ostatnim punktem wycieczki była trasa turystyczna po Górach Stołowych oraz zdobycie Szczelińca, najwyższego szczytu, który liczy 922 m n.p.m.. Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i chętnie dzielili się swoimi wrażeniami.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie