Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2021/2022
We wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które odbyły się 29.09.2021r. W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
Wybranym uczniom serdecznie gratulujemy. Życzymy wytrwałości i pomysłowości w organizowaniu zaplanowanych obietnic.

Opiekunowie Samorządu:
  • Katarzyna Jańska
  • Sylwia Seiffert
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie