Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności, potwierdzając gotowość bycia uczniem naszej szkoły.

Doniosłym momentem uroczystości było pasowanie na ucznia, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał Dyrektor szkoły, pan Henryk Grzesiak. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości.
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie