Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei
5 listopada 2021r. odbyło się spotkanie pracowników Straży Ochrony Kolei z uczniami najmłodszych klas. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się na przejazdach kolejowych, w pobliżu torów i na dworcach, a także z zadaniami pracowników SOK i towarzyszącym im zwierzętom. Uczniowie poznali znaczenie m.in. znaków: STOP, Krzyża Św. Andrzeja oraz oznaczeń przejazdów kolejowych. Każdy uczeń mógł obejrzeć i przymierzyć elementy stroju SOK. Prowadzący w ciekawy i barwny sposób opowiadał o różnych niebezpiecznych sytuacjach, zachęcał uczniów do zadawania pytań i aktywnego udziału. Dzieci oprócz wiedzy otrzymały upominki oraz broszury informacyjne kampanii - książeczki pt. „Bezpieczny Przejazd” dotyczące nowych oznakowań na przejazdach kolejowych i zasad postępowania na wypadek zauważenia przeszkody na torach.

Dziękujemy bardzo funkcjonariuszom ze Straży Ochrony Kolei za tak ważną lekcję
Konsultacje z Rodzicami odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca z wyłączeniem miesięcy, w których są zebrania z rodzicami w godzinach 18.00 - 19.00

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z klasami I-VI, w której uczą się dzieci z: Hanulina, Rzetni, Przybyszowa, Klin, Białego Młyna, Dziekani, Krążków (od numeru 127). Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonuje oddział integracyjny i oddział dla dzieci z autyzmem.

Obecnie placówka nawiązuje do sportowych tradycji. Fakt ten potwierdzają: wyniki osiągnięte przez naszych uczniów w zawodach, puchary, kąciki Patrona, obchody Dnia Patrona, masowe biegi.

Bądźmy w kontakcie