Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei
5 listopada 2021r. odbyło się spotkanie pracowników Straży Ochrony Kolei z uczniami najmłodszych klas. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się na przejazdach kolejowych, w pobliżu torów i na dworcach, a także z zadaniami pracowników SOK i towarzyszącym im zwierzętom. Uczniowie poznali znaczenie m.in. znaków: STOP, Krzyża Św. Andrzeja oraz oznaczeń przejazdów kolejowych. Każdy uczeń mógł obejrzeć i przymierzyć elementy stroju SOK. Prowadzący w ciekawy i barwny sposób opowiadał o różnych niebezpiecznych sytuacjach, zachęcał uczniów do zadawania pytań i aktywnego udziału. Dzieci oprócz wiedzy otrzymały upominki oraz broszury informacyjne kampanii - książeczki pt. „Bezpieczny Przejazd” dotyczące nowych oznakowań na przejazdach kolejowych i zasad postępowania na wypadek zauważenia przeszkody na torach.

Dziękujemy bardzo funkcjonariuszom ze Straży Ochrony Kolei za tak ważną lekcję
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie