Aktualności i wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie

Żywa flaga

Żywa flaga
Dnia 08 listopada 2018 roku w naszej szkole została zorganizowana nietypowa akcja. Z okazji obchodzenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości powstała żywa flaga Polski złożona z wszystkich pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali czerwone i białe kartki, z których powstała flaga. Celem akcji było szerzenie wśród uczniów i pracowników szkoły postaw patriotycznych oraz inspirowanie do barwnego i radosnego obchodzenia Święta Niepodległości.
Image

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa w Hanulinie jest publiczną  szkołą podstawową z klasami I-VIII,  której obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Hanulin, Rzetnia, Przybyszów, Kliny, Biały Młyn, Dziekania, Krążkowy (od numeru 127).

Od 01.09.2003r. w szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczą się, pod opieką nauczycieli wspomagających, uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bądźmy w kontakcie